Biologie Kanker deel 2

Kanker Biologie deel 2

Welkom terug, Cancer Hackers, we starten met een goed begrip over de basisbegrippen die wij nodig hebben om de genetische testen te begrijpen, verdere. reguliere therapieën, alternatieve en dieet therapieën en hoe wij de kanker te lijf moeten gaan. Wij verlaten deel 1 ( eventueel kun je dit nog even nalezen) met de kennis van het belangrijkste deel: kanker is een ziekte van het DNA. Vandaag gaan wij verder de diepte in, zodat je kunt begrijpen waarom beschadigd DNA kan leiden tot de biologische ramp, die wij kanker noemen.
En nu een woord over je Genoom.
De laatste keer spraken wij uitgebreid over het feit dat ons lichaam een complete kopie draagt van alle DNA instructies van iedere cel in ons lichaam. Een complete kopie van deze instructies 😊 alle DNA codes van onze genen welke wij hebben geërfd van onze moeder en vader) heet ons persoonlijke genoom. Ieder van ons heeft een persoonlijke genoom. Jouw persoonlijke. genoom maakt ons biologisch verschillend van alle anderen, of wij vrouw of man zijn, blond of bruin haar hebben, klein of groot zijn, risico’s hebben op het ontstaan van ziekte enz enz. Het is jouw DNA geschiedenis, dat ontstaat vanuit onze familie en jouw biologische lot beïnvloedt.

Als wij een. willekeurige keuze maken uit verschillende personen uit een willekeurige stad, komen wij uit op een groep mensen die ogenschijnlijk genetisch totaal verschillend lijken. De realiteit is, dat hun DNA waarschijnlijk 99% identiek is. Er bestaat een enorme overeenkomst omdat een overgroot deel van het DNA maakt dat onze cellen functioneren als dieren, verdere differentiatie tot zoogdieren. Deze groepen hebben allemaal ruwweg dezelfde DNA code. Meestal worden grote veranderingen in dit DNA niet toegelaten, omdat dit DNA zoveel zou verstoren en ons zou doden. Dus het basis DNA blijft hetzelfde omdat het door de miljoenen jaren van de biologische evolutie heeft heen geloodst. Dit deel van onze DNA code is hoog geconserveerd.
Er zijn ongeveer 3 miljard codes (instructies) in het menselijke genoom. Stel je voor een boek met 3 miljard bladzijden. Uit deze 3 miljard bladzijden, zijn alleen ongeveer 3 miljoen posities van deze codes per individu verschillend. (Dat is ongeveer 0,1%). We praten nu steeds over dezelfde 3 miljoen bladzijden van het boek. Probeer je voor te stellen dezelfde groep mensen die wij lukraak kozen in de vorige alinea: Ieder heeft een boek met 3 miljard bladzijden, die als wij het boek doornemen, bijna allemaal gelijk zijn behalve bijvoorbeeld hoofdstuk 13, de 33e paragraaf, tweede lijn, vijfde woord. – datzelfde woord heeft misschien een schrijffoutje in 1 woord, of komt vaker voor dan in de boeken van de anderen. Deze spelfoutjes, zijn niet lukraak geplaatst in het boek van ons genoom- verre van dat. Dit zijn de specifieke variaties in de genetische code, en deze specifieke variaties in de genetische code hebben bewezen nuttig te zijn op de een of andere manier en deze juist hebben geloodst door de evolutie-geschiedenis, alhoewel zij soms het in zich hebben om te ruilen (is het niet altijd zo?)

Deze een letterige variaties zijn de presentatie van juist een soort verandering welke kan optreden binnen het DNA en deze variatie beïnvloedt de functie. Wij kunnen ook toevoegingen of hiaten krijgen in het DNA (vergelijk het met knippen, kopiëren, plakken van foutjes); het nummer van de kopie kan variëren (wanneer delen van DNA worden herhaald) en zelfs zaken zoals extra of juiste missende kopieën van het totale chromosoom. Soms breken delen van het chromosoom af, of worden geplakt op een ander chromosoom, wat zaken kan vertroebelen. Vergelijk dit met een kookboek waarin het recept voor een gerecht als: ‘ Aubergine met Parmezaanse kaas’, per ongeluk de ingrediënten worden geplaatst in een ander gerecht, zoals ‘kip-salade’. Tja, beide gerechten zijn dan anders dan het originele recept. Deze gebeurtenis noemt men een translocatie. Je kunt je voorstellen dat sommige van deze variaties meer of mindere consequenties hebben dan andere.
Zoals ik zei, sommige van deze variaties zijn normaal en een natuurlijke gebeurtenis binnen ons genoom. Voor de meesten van ons hebben de meeste van deze variaties geen directe grote consequenties Sommige echter – zoals de zeldzame varianten welke bij voorbeeld cysteuze fibrose of sikkel cell anaemie veroorzaken-, zijn minder goedaardig. Dit zijn DNA veranderingen waarin functie van de cellen zo wijzigt dat deze veranderingen ons (ernstig )ziek maken.
Wij kunnen deze variaties erven van moeder en/of vader, waarbij zij aanwezig zijn in ieder kopie van ons genoom in iedere cel van ons lichaam, of – en dit is belangrijk – DNA binnen jouw cellen kunnen beschadigen in het verloop van je leven.

En dit brengt ons terug naar kanker. Kanker is een ziekte van beschadigd DNA. Voor de meesten van ons ontstond de kanker in sommige DNA cellen, soms zelfs 1 cel , door een reeds ongelukkige gebeurtenissen- welke geleid hebben tot de ontwikkeling van kanker. Wanneer je dit inzicht hebt, helpt dit je om veel zaken, waar de artsen over spreken, te begrijpen. De test resultaten en de soorten klinische trials waarvoor jij geschikt zou zijn, worden meer inzichtelijk. Maar blijf nog even doorlezen, voor verdere begripsvorming hebben wij nog een lange weg te gaan. In de volgende les gaan wij. hier verder op in, en zullen bespreken wat precies nodig is om te weten welke beschadiging ten grondslag ligt aan het voorkomen van kanker en hoe dit kan ontstaan.
OK; vorige keer heb ik gezegd dat wij gaan praten over de Rube Goldberg machines. Nou ja, ik ben hier nog niet aan toegekomen deze keer – ik wilde eerst dieper ingaan op het DNA, dus moeten wij dit uitstellen tot een volgende keer waarin wij ingaan op dit mooie. zijdelingse artikel.
Iedereen heeft een genoom en iedere cel in ons lichaam heeft een volledige kopie hiervan. Wij zijn genetische bijna identiek tot elkaar- het verschil tussen ons en anderen ligt in de genoemde 0,1%.
Het deel wat verschillend is – is onderhevig aan veranderingen (mutaties) welke een natuurlijke oorsprong hebben in de evolutionaire geschiedenis.
DNA (variaties) verschillen van persoon tot persoon, kunnen goedaardig zijn of juist een ziekte veroorzaken ( maar de meeste variaties zijn goedaardig)
Wanneer het DNA beschadigt (breekt) nadat wij geboren zijn en zich ontwikkelt, kan dit kanker veroorzaken.
Deze soort variatie onderscheidt zich van het geërfde materiaal juist omdat het niet geërfd is maar verworven ( hé nu komen wij ergens), en deze variatie is niet te vinden in iedere cel in je lichaam, maar alleen in het betrokken materiaal.

Dit was het voor deze keer, – veel om in je op te nemen. De volgende keer gaan wij verder graven in het begrip kanker. (Hoera!)